Doğu-Güney Doğu Anadaolu HAPKİDO Şampiyonası

Hapkdo federasyonu faaliyet programında yer alan Hapkido Şampiyonası. Doğu ve Güneydoğu Anadolu HASANKEYF Hapkido Şampiyonası. “Uyuşturucuyla Mücadele Tek Yol Spor” Hapkido Şampiyonası ve “Sporla Kötü Alışkanlıklardan Uzak Dur” farkındalık konferansıı Batman - Hasankey BATMAN 2/3 Mayıs/ 2015 tarihinde gerçekleşecektir,

Doğu-Güney Doğu Anadaolu HAPKİDO Şampiyonası
A+ A-

Doğu-Güney Doğu Anadaolu HAPKİDO Şampiyonası
Hapkdo federasyonu faaliyet programında yer alan Hapkido Şampiyonası. Doğu ve Güneydoğu Anadolu HASANKEYF Hapkido Şampiyonası. “Uyuşturucuyla Mücadele Tek Yol Spor” Hapkido Şampiyonası ve “Sporla Kötü Alışkanlıklardan Uzak Dur” farkındalık konferansıı Batman - Hasankey BATMAN 2/3 Mayıs/ 2015 tarihinde gerçekleşecektir,
 Hapkdo federasyonu faaliyet programında yer alan   Hapkido Şampiyonası.  Doğu ve Güneydoğu Anadolu HASANKEYF Hapkido Şampiyonası.
 “Uyuşturucuyla Mücadele Tek Yol Spor” Hapkido Şampiyonası ve “Sporla Kötü Alışkanlıklardan Uzak Dur” farkındalık konferansıı Batman - Hasankey
BATMAN  2/3 Mayıs/ 2015 tarihinde gerçekleşecektir,
 
TÜRKİYE HAPKİDO MÜCADELE SANATLARI FEDARASYONU

DOĞU VE  GÜNEY DOĞU ANADOLU

HAPKİDO ŞAMPİYONASI

2-3 MAYIS 2015

HASANKEYF/BATMAN.
 
MÜSABAKA TALİMATI             
 
 
1-Hapkido Türkiye şampiyonası illerimizi temsil eden idareci ve antrenörler müsabaka tarihinden bir gün önce yapılacak olan toplantıya saat 12:00 da iştirak edeceklerdir.
 
2-Ferdi ve kulüp sporcusu  idareci ve antrenörlerin antrenör ve sporcu isimlerini belirtilen  listeleri iller valiliklerden ilçeler kaymakamlıklardan alacakları onaylı kafile listesini yarışma başlangıç tarihinden bir gün önce saat12:00 da yapılacak teknik toplantıda yetkililere teslim edeceklerdir.
 
3- verilecek listede sporcunun kulübü, katagorisi, doğum tarihi, kuşak derecesi ve sikleti belirtilmiş olacaktır.
 
Bölgelerdentastikli liste getirmeyenler yarışmaya katılamayacaktır.
 
Faks ile müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 
Mahkeme kararı ile olsa dahi yaş düzeltmeleri kabul edilmeyecektir.
 
Listeler üzerinde yapılan ilaveler kabul edilmeyeceklerdir
 
Bir sporcu birden fazla siklette yarışamaz. Tartıda elenen sporcu bir başka siklette yarışmaya katılamaz.
 
 
 
İllerin kontenjanı:
 
a-büyükler, gençler, yıldızlar,minikler Türkiye Şampiyonaları için illerimize herhangi
 
bir kontenjan sınırlaması yoktur.
 
b-illerde yapılacak seçme müsabakaları ve takım oluşturulması ile ilgili tüm
 
sorumluluk il temsilcisine aittir.
 
 
 
Müsabıklar
 
Madde 7- (1) Müsabakalara katılacak müsabıklar:
 
a) Katıldığı ilin/kulübün lisanslı sporcusu olmak.
 
b) Kulübü veya bağlı olduğu kurum tarafından görevlendirilmiş olması.
 
c) Federayon tarafından istenilen Hapkido Gıp/Dan derecesine sahip olmak.
 
d) Federasyonca müsabakalara katılım için aranılan yaş şartları içersinde olmak.
 
 
 
            (2) Müsabık, müsabaka alanına girmeden önce vücut  koruyucu, kafa koruyucu, kol ve ayak koruyucuları, kasık koruyucusu  (Profesyonel müsabakalarda eldiven ve dişlik) takmalıdır. Kasık koruyucusu ile kol ve ayak koruyucuları, Hapkido elbisesinin altına giyilmelidir.Müsabık kişisel kullanımı için WHMAF veya Federasyon onaylı  koruyucu ekipmanları, dişlik de dahil olmak üzere   yanında getirmelidir. Başına kasıktan başka koruyucu takılmasına izin verilmeyecektir. Dişliğin rengi beyaz veya saydam olmalıdır. Ancak; doktor, müsabıkın dişlik kullanması durumunda zarar göreceğini beyan ederse müsabık dişlik kullanmayabilir.
 
(3) Federasyon tarafından düzenlenen müsabakalarda, WADA Anti-doping kurallarında tarif edilen tüm uyuşturucu veya kimyasal maddelerin kullanımı yasaktır. Müsabıklardan birinin bu kuralı ihlal ettiği anlaşılırsa Federasyon gerekli tüm medikal testleri yapabilir, bu testlere katılmayı reddeden herhangi bir müsabık yada testlerde yasak fiilleri işlediği anlaşılan müsabık bulunduğu pozisyonundan düşürülür. Sıralamada kendisini takip eden müsabık boşalan sırayı almış olur. Tıbbi/Medikal testlerin yapılmasından organizasyon komitesi sorumlu olacaktır.
 
 
 
Sıkletler
 
Madde 8- (1) Müsabıklar arasındaki ilgili faktörlerden kaynaklanan eşitsizlikleri ortadan kaldırmak, müsabıkların güvenliğini sağlamak ve müsabıklara eşit müsabaka koşullarında ve değişik teknikler kullanımına imkan sağlamak için ağırlık bölümleri kullanılarak sıkletler sistemi oluşturulur.
 
(2) Müsabıkların, dahil oldukları kategorilerde kendi hemcinsleri ile müsabaka yapmaları kuralı esas alınır.
 
(3) Olimpiyat oyunları sıkletleri; Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile WHMAF tarafından belirlenen sıkletlerde olacaktır.
 
 
 
A) Büyükler kategorisinde(kırmızı ve daha üst kuşağa sahip olanlar,1998 ve daha aşağı doğumlular)  
 
Ağırlık kategorisi                  Erkekler                                                       Bayanlar
 
Yüzgeç
 
 Fin                                    54 Kg’ a kadar                                              47 Kg’ a kadar
 
 
 
Sinek               
 
Fly                              54 Kg ‘dan 58 Kg’ a kadar                            47 Kg’  dan 51 Kg’ a kadar
 
 
 
Filiz
 
Bantam                       58 Kg’dan 62 Kg’ a kadar                             51 Kg’ dan 55 Kg’ a kadar
 
-4-
 
Tüy                         
 
Feather                       62 Kg’dan 67 Kg’ a kadar                              55 Kg’ dan 59 Kg’ a kadar
 
 
 
Hafif              
 
Light                           67 Kg’dan 72 Kg’ a kadar                              59 Kg’ dan 63 Kg’ a kadar
 
 
 
H. Orta        
 
Welter                         72 Kg’ dan 78 Kg’ a kadar                              63 Kg’ dan 67 Kg’ a kadar
 
 
 
Orta             
 
Middle                        78 Kg’ dan 84 Kg’ a kadar                             67 Kg’ dan 72 Kg’ a kadar
 
 
 
Ağır              
 
Heavy                                            84 Kg ve üstü                                                                 72 Kg ve üstü
 
 
 
 
 
B)Gençler kırmızı ve daha üst kuşağa sahip olanlar 1998 -1999-2000 doğumlular sıkletleri aşağıdaki gibidir:
 
 
 
Ağırlık Kategorisi              Erkekler                                              Bayanlar                    
 
Yüzgeç                  
 
 Fin                                    45 Kg’ a kadar                                     42 Kg’ a kadar
 
 
 
Sinek          
 
Fly                              45 Kg’ dan 48 Kg’ a kadar                 42 Kg’ dan  44 Kg’ a kadar
 
 
 
Filiz            
 
Bantam                       48 Kg’ dan 51 Kg’ a kadar                44 Kg’ dan 46 Kg’ a kadar
 
 
 
Tüy             
 
Feather                       51 Kg’ dan 55 Kg’ a kadar                           46 Kg’ dan 49 Kg’ a kadar
 
 
 
Hafif           
 
Light                           55 Kg’ dan 59 Kg’ a kadar                49 Kg’ dan 52 Kg’ a kadar
 
 
 
Ön. Orta     
 
Welter                         59 Kg’ dan 63 Kg’ a kadar                           52 Kg’  dan 55 Kg’ a kadar
 
 
 
H. Orta         
 
Light Middle              63 Kg’ dan 68 Kg’ a kadar                            55 Kg’ dan 59 Kg’ a kadar
 
 
 
Orta              
 
Middle                        68 Kg’ dan 73 Kg’ a kadar                59 Kg’ dan 63 Kg’ a kadar
 
 
 
 
 
H. Ağır        
 
Light Heavy               73 Kg’ dan 78 Kg’ a kadar                63 Kg’ dan 68 Kg’ a kadar
 
 
 
Ağır             
 
Heavy                                     78 Kg ve üstü                                    68 Kg ve üstü
 
 
 
-5-
 
 
 
            Bu yukarıda belirtilen ve Dünya Hapkido Federasyonunca düzenlenen Büyükler, Gençler Şampiyonaları ile Olimpiyat Oyunlarında kullanılan sıkletlerin yanı sıra Avrupa Hapkido birliği ve Federasyonumuzca düzenlenen Yıldızlar şampiyonaları ile Minikler kategorilerinde aşağıda belirlenen şekilde uygulanacaktır.
 
 
 
Yıldız Erkek  kırmızı ve daha üst kuşağa sahip olanlar2001-2002-2003doğum tarihli sporcular :  -33 – 37 – 41 – 45 – 49 – 53 – 57 – 61 – 65 - +65
 
 
 
Yıldız Bayan  kırmızı ve daha üst kuşağa sahip olanlar2001-2002-2003doğum tarihli sporcular  : -29 – 33 – 37 – 41 – 44 – 47 – 51 – 55 – 59 - +54
 
 
 
Minik Erkek ve Bayanlar mavi ve üst derece kuşağa sahip olanlar 2003-2004-2005 doğum tarihli sporcular: 27 – 30 – 33 – 36 – 40 – 45 – 50 – 57 - +57
 
 
 
(2) Müsabaka Sistemleri aşağıdaki gibidir:
 
a) Tek elemeli turnuva sistemi
 
b) Round Robin  sistemi
 
c) Olimpiyat Oyunlarında Hapkido müsabakaları, müsabıklar arasında ferdi müsabakalar şeklinde yapılır.
 
(3) Turnuva sisteminde müsabakalar ferdi eleme sistemi ile yapılır. Bununla birlikte; takımların durumu ferdi sonuçlara göre toplamlar alınarak belirlenebilir.
 
(4) Takım sıralaması; resmi sıklet şartlarını taşıdığı anlaşılan ve müsabaka alanına giren her bir müsabık için bir  puan, müsabaka kazanan her müsabık için bir puan, her bir altın madalya için ek yedi puan, her bir gümüş madalya için ek üç puan, her bir bronz madalya için ek bir puan olmak üzere alınan puanların toplam sonuçlarına göre yapılır.                                                       
 
(5) İki  takımdan fazla takımın aynı skora sahip olduğu durumlarda, üstünlük durumu;  sırası ile takım tarafından toplu olarak kazanılan altın, gümüş ve bronz madalya sayısına göre, katılan müsabık sayısına göre ve yüksek ağırlıktaki sıkletlerdeki yüksek puanlara göre belirlenir
 
(6) Takım müsabakaları sisteminde, her takımın müsabaka sonuçu ferdi takım sonuçlarına göre belirlenir.
 
(7) Sekiz sıklet müsabaka sistemine göre; beş yada daha fazla sıklette kazanan takım   
 
-6-
 
 
 
galip gelir. Takımların skor durumlarında eşitlik olması durumunda; her takım bir temsilci müsabık seçer ve temsilciler eşitliği bozma maçı yaparlar. Bu sistemde; müsabıklar değiştirilemezler.Bütün maçlar tamamlanmadan, takımlardan bir tanesi maçların çoğunu kazanırsa; kalan maçlar yine de tamamlanır. Ancak; kaybeden takım kalan maçları yapmak istemezse; sonuç, diskalifiye olur ve daha önce kazanılan skorlar hesaba katılmadan kaydedilir.
 
Müsabakaların Süresi
 
Madde 10- (1) Müsabakalar her raund iki dakika, raundlar arasındaki dinlenme süresi bir dakika olmak üzere üç raund şeklinde yapılır.
 
(2) Üçüncü raundun tamamlanmasından sonra skorlarda eşitlik olması durumunda, üçüncü raundun sona ermesinden sonra yan hakemlerin puanlamasına göre galip ilan edilir. Altın vuruş uygulanması halinde bir dakikalık dinlenme süresi verilir ve daha sonra altın vuruş olarak adlandırılan  son vuruşun yapılacağı iki dakikalık dördüncü raunt yapılır. Dördüncü raund ( Altın vuruş ) ve ceza puanlarının sonucuna göre müsabaka eşitlik ile bitmiş ise ; Yan hakemlerin yarısının bir fazlası kararına göre galip sporcu tespit edilir. 
 
 
 
Kura Çekimi
 
Madde 11- (1) Kura çekimi; ilk müsabakanın yapılacağı günden bir gün önce Federasyon görevlileri ve katılan  il veya kulüp temsilcilerinin katılımıyla yapılır. Kura çekimleri, fin-yüzgeç sıkletinden başlanarak, manuel yada elektronik olarak  yapılır.
 
(2) Kura çekiminde temsil edilmeyen il veya kulüpler adına Federasyon görevlileri kura çekiminde bulunabilirler.
 
(3) Kura çekimi öncesinde faaliyetle ilgili iştirakçi takımların teknik toplantısı yapılır.
 
 
 
Tartı
 
Madde 12- (1) Organizasyon Komitesi tarafından programlanmış gün için müsabaka listesinde belirtilen  müsabıkların tartılması işlemleri, ilgili müsabakaların yapılacağı günden önceki gün tamamlanmış olacaktır.
 
(2) Tartılar sırasında erkek müsabıklar sadece Dobok (İsteğine göre külot), bayan müsabıklar de sadece Dobok (isteğine göre külot ve sutyen) giyeceklerdir. Müsabıkların istemeleri durumunda, tartılar çıplak olarak da yapılabilecektir (Kilo problemi olduğunda). 
 
(3)Tartılar bir kere yapılacaktır, fakat bu birinci tartıda gerekli sıklete uymayan müsabıklar zaman sınırı içerisinde tekrar 2 nci ve son kez tartılabileceklerdir.
 
(4)Müsabıkların resmi tartıda diskalifiye olmamaları için, bir diğer resmi tartı da müsabıkların soyunma odalarında veya müsabaka alanında bulunacaktır.   
 
5)Tartıların zamanı Organizasyon Komitesi tarafından kararlaştırılacak ve katılımcılar, takım kafile başkanlarının toplantısında kararlaştırılan zaman hakkında bilgilendirilecektir. Tartıların süresi iki saat olacak, ihtiyaç halinde bu süre uzatılabilecektir.
 
(           6)Bayan müsabıklar için bay müsabıkların tartı alanından ayrı bir tartı alanı oluşturulacak ve bayan müsabıkların tartılması işlemi yetkili bir bayan görevli nezaretinde yapılacaktır.
 
(7) Resmi tartıda katılım sıkletini sağlayamayan müsabık diskalifiye olacaktır.
 
 
 
 
 
 
 
Müsabaka Kuralları
 
Madde 13-(1) Müsabıkların isimleri müsabakanın başlamasından üç dakika önce üç kere anons edilir. Müsabaka alanına planlanmış başlama zamanından sonra bir dakika içinde çıkmayan müsabık çekilmiş sayılır.
 
            (2) Fiziksel kontrol ve kıyafet  kontrolü; müsabık, anons edildikten sonra, fiziksel kontrol ve elbise kontrolü Merkez Hakem Kurulu tarafından atanan kontrol görevlisi eşliğinde
 
belirlenmiş kontrol masasına gidilerek yapılır. Kontrol esnasında müsabıklar hoşnutsuzluk göstermeyecek ve rakiplerini yaralayabilecek eşya ve materyal taşımayacaklardır.
 
(3) Müsabaka alanına giriş işlemi; kontrolden sonra, müsabıklar bir antrenör ile bekleme pozisyonuna girerek yapacaklardır.
 
(4) Müsabaka her raund da Orta Hakemin Shi-jak komutu ile başlar, yine Orta Hakemin Keu-man komutu ile sona erer. Orta Hakem Keu-man komutu vermese bile müsabaka daha önceden belirlenen zaman dolduğunda sona erer.
 
 
 
Lisans ve vizeler:
 
a-Kafilede yer alan sporcular hapkido mücadele sanatları federasyonu tarafından
 
denklik belgeleri yaptıran antrenörlerin sorumluluklarında olacaktır.
 
b-hapkido mücadele sanatları federasyonu tarafından antrenör ve hakemlerin denklik belgeleri olmayanlar müsabakalarda yer almayacaktır.
 
            c-sporcuların lisansları 01.01.2015 veya daha sonraki tarihli  vize olmalıdır.
 
d-Tüm yarışmacılar T.C. vatandaşı olmak zorundadır.
 
 
 
Müsabaka Saatleri:
 
            Müsabakalar her gün saat 09:00 da başlayacaktır,(gerektiğinde organizasyon tarafından başlama saati değiştirilebilir) ferdi müsabakalarda sıkletler aynı gün içerisinde yapılıp sonuçlandırılacaktır.
 
 
 
            Açılış Töreni:
 
            Tüm müsabakaların ilk günü saat 16:00 da açılış töreni yapılacaktır. Kafileler açılış töreninde tam takım olarak katılmak zorundadırlar. Açılış törenine yapılacak katılımla ilgili olarak yetkililer tören tarih ve saatinde değişiklik yapabileceklerdir.
 
 
 
            Ödüller:
 
            Ferdi yarışmalar sonucunda her kategoride ilk dört dereceye giren bay ve bayan sporculara madalya verilecektir.
 
           
 
            İtiraz:
 
            Video tekrar sisteminin bulunmadığı turnuvalarda itirz prosedürü uygulanacaktır. Yönetim kurulunca belirtilen 150,00TL itiraz ücreti bir tutanak karşılığında ilgili kurula ödenecek ödeme yapılmayan itirazlar işleme konulmayacaktır.eğer itiraz haklı ise itiraz ücreti geri ödenecektir, itiraz geçerli görülmez ise alınan ücret federasyonumuz hesabına yatırılacaktır. İtiraz ilgli müsabakanın bitiminden itibaren on dakika içerisinde yapılacaktır. Bu süreden sonra yapılacak itiraz kabul edilmeyecektir. Video tekrarı itirazı sonucu itiraz yapılamayacaktır.
 
 
 
            Yurt Dışından Katılım:
 
            Yurt dışından gelip müsabakaya katılmak isteyen Türk vatandaşları yurt dışından katılım durumlarını belgelendirmeleri halinde Türkiye şampiyonalarına ve kupa müsabakalarına katılabilirler.
 
 
 
            Sporcuların Sağlık Durumu:
 
            Müsabakalar esnasında sporcuların sakatlanmaları durumunda tedavileri müsabakalarda görevli sağlık ekibi  tarafından yapılacaktır.
 
 (MU) POOMSE YARIŞMASI
 
 
 
 
 
(MU)Poomse yarışmalarının sınıflandırılması
 
 
 
Tanınmış (mu)poomse yarışması
 
a)Ferdi Yarışmalar
 
b)Takım Yarışmaları
 
 
 
2-         Serbest stil (mu)poomse yarışması
 
Ferdi yarışmalar
 
Takım yarışmaları
 
 
 
Tanınmış poomse yarışması
 
 
 
Ferdi Yarışmalar:
 
Bay ve Bayanlar kategorisinde ayrı ayrı yapılacak olup, yaş grupları belirtilmiştir.
 
 
 
            2- Takım Yarışmaları:
 
a) Pair “İkili Eşli” (Bir bayan-bir bay)
 
b) Senkron “Üçlü Eşli” (Bay ve Bayan takımları ayrı ayrı)
 
 
 
Yarışmalar:
 
 
 
1., 2., 3. tur yarışlarından oluşacaktır.
 
 
 
a) Eleme : Müsabıkların yarısı kendi yaş gruplarında komisyon tarafından belirlenen  zorunlu (mu)poomselerden 2 (mu)poomsede gösterdikleri performanslarıyla aldıkları puanla yarı finale seçileceklerdir. Müsabıkların sayısı eğer tek sayı ise bu sayı bir üste çıkarılacaktır.
 
 
 
b) Yarı-Final : Sekiz müsabık komisyon tarafından belirlenen  zorunlu poomselerden kalan 2 (mu)poomsede gösterdikleri performanslarıyla aldıkları puanla finale seçileceklerdir.
 
 
 
            c) Final : Birinci, İkinci ve Üçüncüler sekiz yarışmacı arasından seçilecektir. Komisyon tarafından belirlenecek olan  zorunlu kalan (mu)poomselerden 2 (mu)poomsede gösterdikleri performanslarıyla aldıkları puanla birinci, ikinci  üçüncü ve dördüncü belirlenecektir.
 
d) Beraberlik Durumu:Aynı puana sahip sporcular arasında kazananı belirlemek amacıyla hakemlerin verdiği en yüksek ve en düşük puanlar dahil edilerek sunumda daha fazla puan alan müsabık kazanan olarak ilan edilecektir. Puanların hala eşit olması durumunda daha yüksek toplam puanı olan (hakemlerin verdiği en yüksek ve en düşük puanlar dahil edilerek) galip gelecektir.  Beraberliğin hala bozulmaması halinde galibi belirlemek için berabere kalan müsabıklar arasında yeni bir müsabaka yapılacaktır. Yeni müsabakada komisyon tarafından belirlenen bir zorunlu (mu)poomse yapılacak, önceki puan yeni müsabaka puanında etkili olmayacaktır. Yeni müsabakada da beraberlik olması durumunda kazanan genel toplama katılmayan  en yüksek ve en düşük puanların da dahil edildiği toplamda en yüksek puanı alan müsabık galip olarak ilan edilecektir.
 
 
 
Kuralar Merkez Hakem Kurulu, Teknik Kurulu ve antrenörlerin eşliğinde çekilecektir. Elemeler ve yarı finallerdeki müsabaka sırası belirlenen numaralardaki sıralamaya göre en düşükten en yükseğe doğru gerçekleştirilecektir. Final müsabakasının sıra düzeni yarı finalde alınan puanlara göre en düşükten en yükseğe doğru belirlenecektir.
 
D-Müsabaka Süresi
 
 
 
Müsabaka süresi;
 
Ferdi, takım ve ikili (pair) müsabakalar 30 saniye ile 90 saniye arasında olacaktır.
 
Müsabakalarda birinci ve ikinci (mu)poomseler arasında 30 saniye ile 60 saniye zaman aralığı olacaktır.
 
 
 
Müsabaka aşamalarında sporcu sayısı ile ilgili olarak uygulanacak esaslar
 
 
 
Sporcu sayısı 1 – 8 arası :  Doğrudan final müsabakası ile başlanacaktır.
 
Sporcu sayısı 9 – 19 arası : Doğrudan yarı final müsabakası ile başlanacaktır.
 
Sporcu sayısı 20 ve üzeri : Müsabaka üç aşamalı yapılacaktır. (Eleme, yarı final ve final)
 
 
 
Nunçaku
 
Müsabakalara katılan kulüplerin sporcuları nunçaki sallama yarışmalarına da
 
katılabilirler.
 
 
 
Kılıç:
 
Müsabakalara katılan kulüplerin sporcuları kılıç oyunları yarışmalarına da
 
Katılabilirler.
 
 
 
 
 
NOT: Bu talimatta yer almayan konularda Türkiye Hapkido Mücadele Sanatları Federasyonu
 
başkanlığı ve müsabakayı düzenleyen ve organize eden İstanbul il başkanlığı yetkilidir.